Maak mee van Leuven de veiligste fietsstad ter wereld!

ecce wil dit waarmaken door het wederzijds respect tussen de automobilist en de fietser aan te moedigen en de aandacht voor elkaar te vergroten. 


Aan de hand van gelijktijdig knipperende lichtjes in de auto en achteraan op de fiets, wordt een duidelijke link gelegd tussen de fietser en de automobilist. Als de automobilist een fietser opmerkt waarvan het achterlicht gelijktijdig knippert met het lichtje in de auto, wordt de automobilist herinnerd aan zijn engagement om respectvol om te gaan met fietsers. En vice-versa worden fietsers bewust gemaakt van de automobilisten.

Het ecce-lampje in de auto zal beginnen oplichten wanneer de fietser in de buurt is.

Op die manier wordt de automobilist bewust gemaakt van de aanwezigheid van de fietser.

 

WIE ZIJN WE

ecce bestaat uit een groep van zes gemotiveerde leerlingen van het Sint-Pieterscollege te Leuven. Ze kregen de kans om een mini-onderneming op te starten met de steun van Vlajo. Samen proberen ze van ecce een succes te maken, en zetten ze met hun product een stap in de goede richting naar een veiliger fietsverkeer.

88100439_508288539723549_793556441284739
 
 

NEEM CONTACT OP MET ECCE

Bierbeekstraat 128, 3001 Heverlee

 

©2020 door ecce. Met trots gemaakt met Wix.com